www.2139i.com
Management

General manager:  Mr.Congwei Wang


Board Secretary:  Mr.Jiufang Wang


Deputy general:  Mr.Kangqi Yu


Deputy general:  Mr.Donghai Lan


Chief Financial Officer:  Mr.Changhong Song